Business & Bubbles

SEP.7th Corporate

Author

Stevenen we op een verplicht vrouwenquotum af?

Liever niet, maar als het niet anders kan…

Weet jij wat het streefcijfer voor vrouwelijke werknemers in het bestuur en toezicht van ondernemingen is? 30%. Helaas komen veel bedrijven daar nog lang niet aan. In sommige bedrijven is dat percentage zelfs 0%. Daarom besloot de overheid begin dit jaar om dit streefcijfer te gaan handhaven en als het niet binnen afzienbare tijd wordt gehaald, een verplicht vrouwenquotum in te voeren. Maar is dat wel de beste oplossing?

Gelijkheid zorgt voor betere prestaties

Voor alle bedrijven die onder de Wet bestuur en toezicht vallen, geldt sinds 1 januari 2013 een streefcijfer van minimaal 30% vrouwen in de raad van bestuur en raad van commissarissen. Het doel hiervan was om in 2016 meer gendergelijkheid te hebben in deze posities. Mannelijke werknemers moeten ook voor minimaal 30% vertegenwoordigd zijn in deze bestuurlijke en toezichthoudende functies.

Uiteraard gaat het allereerst om gelijkheid, maar daarnaast blijkt uit meerdere onderzoeken dat als er minstens 30% vrouwen (en mannen) in een onderneming leiderschapsposities bekleden, de bedrijfsprestaties stijgen. En niet zo’n beetje ook; het zorgt zelfs voor een 15% stijging in de nettowinst.

Wist je dat ondernemingen met een vrouw aan het hoofd minder snel failliet gaan?

Streefcijfer boekt weinig resultaten

Helaas blijkt uit de Factsheet Bedrijfsmonitor Topvrouwen 2016 dat de stijging van het aantal vrouwen in de raad van bestuur en raad van commissarissen maar summier is. Zo is het aantal vrouwen in de rvb met 2,2% gestegen – van 7,4% in 2012 naar 9,6% in 2015. En in de rvc met een percentage van 2,7% – van 9,8% in 2012 naar 12,5% in 2015.

Uit het rapport blijkt dat eind 2015 meer dan de helft van de bedrijven nog geen enkele vrouw in de rvb en/of de rvc had opgenomen. Terwijl er wel genoeg kansen waren om vrouwen te benoemen. Maar als er dan een plek vrij kwam, werd alsnog veel vaker voor een man gekozen. Plekken in de rvb werden voor 76,4% aan mannen toegewezen en in de rvc voor 71,5%.

Daarnaast zijn meer dan de helft van de bedrijven niet transparant over hun beweegredenen om voor een mannelijke kandidaat te kiezen, terwijl dit sinds het invoeren van het streefcijfer wel een wettelijke verplichting is. Slechts 6% van de bedrijven is in het jaarverslag transparant geweest over hun keuze in de rvb tegenover 9% in de rvc.

Mannen die geen vrouwen kunnen krijgen

De cabaretier Arjen Lubach zette in 2015 al een site op met de hilarische naam: deze mannen kunnen geen vrouwen krijgen. Waarop alle bedrijven vermeld staan die geen vrouwen in de raad van bestuur en raad van commissarissen hebben.

Lubach vroeg zich toentertijd al af of het geen tijd werd voor een verplicht vrouwenquotum. Als bedrijven wegkomen met een uitleg, hoe gaan er dan ooit meer vrouwen worden aangenomen in de rvb en rvc? Slechts een uitleg geven is veel te vrijblijvend. En uit de onderzoeken blijkt dus ook dat meer dan 90% zelfs dát niet doet.

Is de volgende stap een verplicht vrouwenquotum?

De vooruitgang is zo miniem dat er wordt gedacht aan een verplicht vrouwenquotum. Hoewel dit dus al enkele jaren wordt geroepen, komt het nu steeds dichterbij. Als dit quotum wordt ingevoerd, moeten alle bedrijven die onder de Wet bestuur en toezicht vallen, verplicht 30% vrouwen in dienst hebben in de rvb én in de rvc. Zo niet? Dan worden er sancties getroffen.

Dr. Jet Bussemaker de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de cijfers haar niet geruststellen. Bussemaker heeft de ondernemingen eind 2015 al extra tijd gegeven om het streefcijfer te behalen, maar zo schrijft ze: “Dat is echter niet vrijblijvend.”

Bussemaker geeft in deze brief aan dat de Commissie Monitoring haar heeft geadviseerd om van het streefcijfer een verplicht quotum te maken als er op 31 december 2019 niet minimaal 20% van de leden van de rvb en de rvc vrouwelijk zijn. Als het streefcijfer wel behaald wordt, geeft ze de bedrijven nog tot 31 december 2023 de tijd om het streefcijfer van 30% te behalen.

Zowel de Tweede als de Eerste Kamer hebben begin dit jaar ingestemd met de handhaving van dit wettelijke streefcijfer. Volgens hen zijn er namelijk genoeg capabele vrouwen, alleen worden die niet ingezet. Daarom is de site Topvrouwen ook opgericht, waar bedrijven hooggekwalificeerde vrouwelijke kandidaten kunnen vinden die meer dan geschikt zijn om deze functies te vervullen.

Aantal vrouwelijke bestuurders zelfs gedaald in beursondernemingen

Afgelopen 1 september werd het Nederlandse Female Board Index rapport vrijgegeven van prof. Dr. Mijntje Lückerath – hoogleraar Corporate Governance aan de TIAS School for Business and Society. Dit is het tiende jaar op rij dat Lückerath onderzoek doet naar het aantal vrouwelijke bestuurders in de rvb en rvc van Nederlandse beursondernemingen.

Uit dit recente onderzoek blijkt dat het aantal vrouwelijke bestuurders weer gedaald is. In 2015 was de eerste daling zichtbaar van 17 naar 15 vrouwelijke bestuurders. Er gingen toen twee vrouwen weg, maar er kwamen geen nieuwe vrouwelijke leden voor in de plaats. Terwijl er dat jaar wel 15 mannelijke bestuurders werden aangenomen – in 14 bedrijven die geen enkele vrouwelijke bestuurder in dienst hebben. Dit jaar is het aantal vrouwelijke bestuurders nog meer afgenomen van 15 naar 13 vrouwelijke bestuurders. Wat betekent dat het percentage vrouwelijke bestuurders nu slechts 6,2% is. Oftewel: ver onder het streefcijfer.

vrouwenquotum

Er is wel een kleine stijging te zien in het aantal vrouwen in de Raden van Commissarissen: in 2016 was dit percentage 23,1% en dit is gestegen naar 24,6% in 2017. Mijntje Lückerath benoemt in het rapport dat slechts 6 bedrijven aan het streefgetal van 30% voldoen. Hoewel het slechts 6 bedrijven zijn, zijn dat er wel 4 meer dan vorig jaar.

Wolters Kluwer overstijgt het streefquota met 14%. In deze onderneming bestaat zowel de rvb als de rvc uit 44% vrouwelijke leden. Go Wolter!

Ben jij voor of tegen een verplicht vrouwenquotum?

De vrouwen die aangenomen worden door zo’n quotum zullen zich wellicht afvragen of ze zijn aangenomen om hun kwaliteiten, of omdat het een vereiste was. Maar als er geen vrouwenquotum wordt ingevoerd, zullen heel veel zeer capabele vrouwen nooit de kans krijgen om in een rvb of rvc terecht te komen.

Of wordt het dan toch tijd voor anoniem solliciteren? Dat heeft in het verleden namelijk ook goed voor vrouwen gewerkt. Zoals bij een orkest dat alleen maar blanke mannen aannam. Toen de sollicitatierondes vanachter een geblindeerd scherm werden gedaan, werden opeens veel meer vrouwen aangenomen.

Wat is jouw mening over anoniem solliciteren tegen discriminatie?

Maar eigenlijk moet er gewoon een maatschappelijke verandering plaatsvinden, waardoor vrouwen op dezelfde waarde worden geschat als mannen. Zodat iedereen op zijn of haar kwaliteiten wordt beoordeeld en niet op zijn of haar geslacht – wat uiteraard evengoed geldt voor huidskleur en afkomst.

Wat denk jij dat de beste oplossing is?

Lees ook:

Corporate


#ambition #mindblowing #office

Read more articles

Girlboss

SEP.25th Anna Brouwers

arbeidsrecht

De slapende werknemer

Ontmoet Anna, onze nieuwe aanwinst op Business&Bubbles. In haar blogs geeft ze ons een inkijkje in het leven van een topadvocate in het arbeidsrecht. Altijd al benieuwd geweest hoe dat eraan toegaat?

Goals

SEP.29th Emma Verkuijl

Vrouw is aan het freelance tekstschrijven op haar laptop op een terras.

Dus jij wil freelance tekstschrijven?

Het leven als freelance tekstschrijver is heerlijk, veelzijdig, stressvol, vrij, hard werken, flexibel, fantastisch, verschrikkelijk en voor iedereen anders. Toch zijn er een aantal adviezen die iedere startende tekstschrijver ter harte zou moeten nemen. Ik heb ze voor jou op een rijtje gezet.

Girlboss

SEP.19th Annelieke Baardslag

Begin vandaag nog met je startup

Je hebt een geweldig idee voor je bedrijf, maar wanneer is het juiste moment om te beginnen? Ben je wel goed voorbereid? En het onvermijdelijke: heb je wel genoeg startkapitaal? Ons advies? Spring gewoon in het diepe. Heb je niet genoeg gespaard? Dan komt deze investeerderslijst zeer goed van pas.

Share this article

Author


Leeft in haar eigen bubbel, waarin de zon altijd schijnt. Droomt van een huis in de bergen met haar chileno, een grote moestuin en een roedel straathonden waar ze heerlijk achter haar laptop teksten kan tikken.

Comments