Business & Bubbles

MRT.11th Business

Author

Moeten we gendergelijkheid afdwingen door bedrijven te boycotten?

De strijd is nog niet gestreden

Afgelopen vrijdag was het Internationale Vrouwendag. Overal ter wereld gingen vrouwen (en mannen) de straat op om te strijden voor een betere genderbalans. Maar daarmee zijn we er helaas nog niet. Wordt het tijd voor rigoureuze maatregelen zoals het boycotten van bepaalde bedrijven?

Namen en shamen

Op Internationale Vrouwendag kwam de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven met een lijst van bedrijfsnamen naar buiten die niet aan het streefcijfer van 30% vrouwen in de raad van bestuur en raad van commissarissen voldoen. Terwijl er toch genoeg topvrouwen board ready én vindbaar zijn. Er zijn maar liefst 1.500 topvrouwen beschikbaar voor in de raadzalen, vertelt Engelshoven aan het AD. Smoesjes als: “Het blijkt moeilijk te zijn om vrouwelijke kandidaten te vinden die geïnteresseerd zijn”, gaan dus niet op.

Het namen en shamen kwam overigens niet uit de lucht vallen. Vorig jaar had de minister al aangegeven dat ze indien nodig op deze maatregel over zou gaan. Aangezien er nog steeds bar weinig is veranderd, houdt de minister haar woord. Uiteraard wordt zij door bepaalde mediakanalen weggezet als een zeurende vrouw. Gaan ze weer hoor, die vrouwen. Want bedrijven kiezen gewoon de kandidaat met de meeste kwaliteiten, toch? Zo simpel is het helaas niet.

Wel of geen verplicht vrouwenquotum?

Zal het namen en shamen iets veranderen? Of moeten we in het bedrijfsleven toch voor een verplicht vrouwenquotum gaan? Volgens een onderzoek van EenVandaag blijkt dat:

  • 54% van de jonge vrouwen voor een verplicht vrouwenquotum is
  • Tegenover louter 11% van de jonge mannen

Maar liefst 80% van de jonge mannen is tegen een verplicht vrouwenquotum. Maar ook een groot deel van de jonge vrouwen (35%) is hierop tegen. Wat ik ergens ook wel kan begrijpen. Je wilt als vrouw immers gekozen worden omdat je de juiste kwaliteiten bezit en niet omdat je een middel bent om het vrouwenquotum te behalen. Maar een groot probleem bij het selecteren van geschikte kandidaten voor topfuncties ligt ook bij diegenen die aan de andere kant van de tafel zitten tijdens een sollicitatiegesprek.

Zo kwam uit een experiment naar voren dat 75% van de mannelijke proefpersonen op basis van twee anonieme sollicitatiebrieven voor de sollicitant met meer opleiding dan werkervaring kozen. Maar toen bleek dat de sollicitant met meer opleiding een vrouw was en de sollicitant met meer werkervaring een man, koos nog maar 44% van de proefpersonen voor de vrouwelijke kandidaat.

Geen gelijke behandeling

Uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat vrouwen die van een leidinggevende functie naar een lagere functie overstappen, daarna veel moeilijker weer naar een leidinggevende functie doorstromen. Het onderzoek heeft dan ook een zeer toepasselijke naam: Opgestaan, plaats vergaan… Maar dit geldt voornamelijk voor vrouwen, niet voor mannen. Onderzoeker Ans Merens denkt dat dit een van de redenen kan zijn dat er minder vrouwen in topfuncties zitten.

Uit dit onderzoek komt ook naar voren dat vrouwen onder andere uit leidinggevende functies opstappen, omdat hun ambities op de werkvloer niet op dezelfde wijze worden gezien en erkend als de ambities van hun mannelijke collega’s. Wat wellicht ook weer gepaard kan gaan met het overgrote deel aan mannelijke leidinggevenden – deze opstapreden kwam bij een casestudy van de ING naar voren waar momenteel slechts 3 vrouwen in de raad van bestuur zitten en 9 in de raad van commissarissen.

Boycotten dan maar?

Wat kunnen we nu het beste doen? Ik ben er in principe ook voor dat kandidaten voor topfuncties op hun kwaliteiten worden beoordeeld. Maar als uit meerdere onderzoeken blijkt dat vrouwen zowel in het sollicitatieproces als op de werkvloer nog steeds tegen sekse discriminatie aanlopen, dan vind ik een verplicht vrouwenquotum geen slecht idee. Zodra alle bedrijven dan aan het streefcijfer van 30% voldoen en er minstens één vrouw bij de sollicitatieprocedures voor topfuncties zit, kunnen we op een eerlijke manier op kwaliteit selecteren. Dan is er immers altijd iemand die zich met de kandidaat kan identificeren – dit geldt overigens niet voor de bedrijven waar mannen wel écht op kwaliteit selecteren en niet op geslacht.

Het namen en shamen is wellicht ook een goede manier om bedrijven wakker te schudden. Dat moet echter nog blijken. Misschien kunnen we er nog wel een schepje bovenop doen door alle bedrijven die het streefcijfer voor het einde van het jaar niet behaald hebben met z’n allen te boycotten. Doe je mee?

Business


#ambitie #brainfood #fact

Read more articles

Business

DEC.29th Angelika Rambali

Zo doe je zaken met Colombianen

Zo doe je zaken met: Colombianen

Als je zaken doet met mensen uit andere landen kan het nog wel eens misgaan. Je schudt iemand de hand terwijl je eigenlijk had moeten buigen of je eet je eten zonder te smakken. Jouw oer-Hollandse manieren kunnen ervoor zorgen dat je potentiële klant toch voor de concurrent kiest…

Business

DEC.19th Nikki Allertz

Kaapstad waar je zaken kunt doen met Zuid-Afrikanen

Zo doe je zaken met: Zuid-Afrikanen

Als je zaken doet met mensen uit andere landen kan het nog wel eens misgaan. Je schudt iemand de hand terwijl je eigenlijk had moeten buigen of je eet je eten zonder te smakken. Jouw oer-Hollandse manieren kunnen ervoor zorgen dat je potentiële klant toch voor de concurrent kiest…

Business

DEC.12th Angelika Rambali

Zo doe je zaken met Zwitsers

Zo doe je zaken met: Zwitsers

Als je zaken doet met mensen uit andere landen kan het nog wel eens misgaan. Je schudt iemand de hand terwijl je eigenlijk had moeten buigen of je eet je eten zonder te smakken. Jouw oer-Hollandse manieren kunnen ervoor zorgen dat je potentiële klant toch voor de concurrent kiest…

Share this article

Author


Leeft in haar eigen bubbel, waarin de zon altijd schijnt. Droomt van een huis in de bergen met haar chileno, een grote moestuin en een roedel straathonden waar ze heerlijk achter haar laptop teksten kan tikken.

Comments