Business & Bubbles

DEC.4th Business

Author

Is gelijk loon voor vrouwen en mannen een utopie?

Een betoog van carrièremoeder Anna

In Nederland is anno 2018 nog steeds sprake van een aanzienlijk verschil in loon tussen vrouwen en mannen als we het hebben over gelijk loon voor gelijk werk. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek uit 2016 bedraagt dit verschil maar liefst 19 procent in het bedrijfsleven en 8 procent bij de overheid. Op Europees niveau is dit een percentage van 16 procent.

Hoe overwinnen we deze loonkloof tussen vrouwen en mannen?

Algemene wet Gelijke Behandeling

Al in 1994 is de Algemene wet Gelijke Behandeling ingevoerd. Op grond van deze wet mag geen (salaris)onderscheid gemaakt worden op grond van sekse, herkomst of religie. Of op grond van het werken in deeltijd of voltijd. Het verbod strekt zich nog verder uit tot onderscheid op grond van een handicap, chronische ziekte en een tijdelijke of een vaste aanstelling.

Waarom is er dan nog steeds sprake van een loonverschil tussen vrouwen en mannen?

Dit kun jij doen tegen salarisongelijkheid bij jou op de werkvloer.

Arbeidsparticipatie

De voornaamste verklaring voor de loonkloof is te vinden in de nog altijd ongelijke verdeling van zorgtaken tussen vrouwen en mannen. Vrouwen zorgen voor het overgrote deel voor de kinderen. Een hardnekkig en ingesleten rolpatroon is dat vrouwen, bewust of onbewust, denken dat het hoort dat zij meer tijd aan zorgtaken besteden. Mannen daarentegen hebben juist het gevoel dat ze de belangrijkste kostwinner moeten zijn. Dit zorgt ervoor dat de arbeidsparticipatie van vrouwen wordt geremd.

Het percentage vrouwen dat feitelijk betaald werkt bedraagt 71%, dit is inclusief deeltijdwerk. Bijna driekwart van alle werkende vrouwen in Nederland heeft een deeltijdbaan. Dit tegen een vijfde van de werkende mannen. Het werken in deeltijd brengt een verslechtering van de arbeidsmarktpositie met zich mee en zorgt voor de achterstand tussen vrouwen en mannen. Bij oudere vrouwen is de arbeidsparticipatie lager dan gemiddeld. Dit geldt ook voor lager opgeleide vrouwen. In de praktijk zien we dat: hoe jonger en hoger opgeleid, hoe beter de arbeidsparticipatie en hoe lager de loonkloof.

De gevolgen van de lage arbeidsparticipatie van vrouwen zijn zorgwekkend. Deze gevolgen zorgen ervoor dat vrouwen niet financieel onafhankelijk zijn.

Is dit een mogelijke oplossing voor minder deeltijdwerkers?

Financiële onafhankelijkheid

De overheid streeft naar gelijkheid tussen vrouwen en mannen op het gebied van arbeid en inkomen (Emancipatienota 2018-2021 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Hierbij richt de overheid zich op drie onderwerpen:

  • Financiële onafhankelijkheid van vrouwen.
  • Betere doorstroming van vrouwen naar hogere functies.
  • Bestrijden van de loonkloof tussen mannen en vrouwen.

De overheid wil bevorderen dat meer vrouwen economisch zelfstandig worden. Iemand die economisch zelfstandig is, verdient minstens het sociaal minimum voor een alleenstaande (70 procent van het minimumloon). Anno 2018 voldoet slechts 59,1 procent van de vrouwen aan dit criterium, tegenover 78,7 procent van de mannen. Maar met 70 procent van het minimumloon ben je nog niet financieel onafhankelijk. Pas als je 100 procent van het minimumloon verdient ben je, volgens de overheid, financieel onafhankelijk. Het verschil tussen mannen en vrouwen is bij dit criterium nog hoger: 48,4 procent vrouwen kunnen als financieel onafhankelijk worden beschouwd, tegenover 73,8 procent mannen.

Dit leidt tot de zorgwekkende conclusie dat meer dan de helft van alle vrouwen in Nederland niet financieel onafhankelijk is. Zet dit af tegen de statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek bij echtscheidingen, een op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding, en je kunt de gevolgen al raden.

IJslandse oplossing

Het eerste land ter wereld dat deze problematiek heeft aangepakt is IJsland. Per 1 januari 2018 heeft de IJslandse overheid een wet aangenomen die regelt dat vrouwen en mannen gelijk loon voor gelijk werk moeten krijgen. Deze wet eist dat bedrijven met meer dan 25 werknemers via een certificaat aantonen dat mannen en vrouwen evenveel salaris ontvangen voor hetzelfde werk.

De afgelopen negen jaar stond IJsland al bovenaan de Global Gender Gap Index van het World Economic Forum over gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Voor besturen van grote bedrijven geldt in IJsland een vrouwenquotum van 40 procent. Mannen en vrouwen hebben evenveel recht op zwangerschapsverlof, zes maanden in totaal, en de overheid betaalt 95 procent van de kosten voor een kinderdagverblijf. Niet voor niets staat IJsland op de derde plaats van gelukkigste landen ter wereld.

Maatregelen in Nederland

Per 1 januari 2019 wordt het geboorteverlof voor vaders uitgebreid naar maximaal 5 dagen. Als je minder werkt bedraagt het verlof maximaal eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. Per 1 juli 2020 komt hier het aanvullend geboorteverlof bij. Dit verlof duurt maximaal vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur. Tijdens het aanvullend geboorteverlof ontvangt de werknemer een uitkering van 70% van zijn dagloon (tot 70% van het maximumdagloon).

Er zijn initiatieven om een wetsvoorstel ‘Gelijke beloning voor vrouwen en mannen’ in te dienen. De overheid heeft tevens 250 miljoen euro in kinderopvang geïnvesteerd teneinde meer toeslag te betalen als beide ouders werken en hun kind naar de kinderopvang gaat.

Carrièremoeder: kwaliteit boven kwantiteit

Wat zou er nog meer gedaan moeten worden om de arbeidsparticipatie van vrouwen te verhogen? Ik denk dat het belangrijk is om de oorzaak van het probleem aan te pakken, namelijk de gedachte en het ingesloten rolpatroon dat de vrouw voor de kinderen moet zorgen. Ik ben van mening dat dit de taak van beide ouders is en de zorg voor de kinderen eerlijk verdeeld moet worden. Als de zorgtaken eerlijk verdeeld worden en daarmee ook de arbeidsparticipatie van vrouwen dan volgt het ‘gelijk loon voor gelijk werk’ principe vanzelf.

Als werkende vrouw werd ik er vaak op aangesproken dat het zo zielig was voor mijn zoon dat ik elke dag werkte. Mijn kind heeft echter nooit nadeel ondervonden van het feit dat ik vrijwel altijd voltijds heb gewerkt. Hij is juist blij dat hij is opgegroeid met een carrièremoeder waarbij het om de kwaliteit van mijn aanwezigheid ging en niet om de kwantiteit.

Business


#carrière #fact #mindblowing

Read more articles

Business

NOV.13th Anna Brouwers

Nemen robots ons werk over?

Nemen robots ons werk over?

Het samenvloeien van verschillende industrieën zal een periode van wereldwijde veranderingen met zich meebrengen. Ontwikkelingen zoals robotisering, nanotechnologie en de Internet of Things zullen dit allemaal versnellen. Wat voor gevolgen hebben deze technologische veranderingen voor onze banen?

Business

OKT.2nd Angelika Rambali

Vrouw met de kwaliteiten om een succesvolle ondernemer te zijn

Deze 5 kwaliteiten heb je nodig als ondernemer

Succes komt niet vanzelf. Als zelfstandig ondernemer weet je waarschijnlijk maar al te goed hoe hard je voor een succesvol bedrijf moet werken. Maar hoe word je een succesvolle ondernemer? Dat kost tijd, moeite en energie. Onderstaande 5 kwaliteiten kunnen je in ieder geval een eind op weg helpen.

Business

NOV.6th Angelika Rambali

Headphone voor het beluisteren van een podcast

Hoe start ik een podcast? 5 handige stappen

Heb jij als zakenvrouw de behoefte om anderen te informeren en te inspireren? Wil je graag vertellen over je eigen succesvolle business? Maar heb je de tijd niet om hier een event voor te organiseren? Dan is het starten van een podcast misschien wel de ideale oplossing!

Business

SEP.4th Anna Brouwers

Carrièreswitch: van zwart naar blauw

Een week uit het leven van een rijksambtenaar

Een jaar geleden schreef ik mijn eerste column voor Business & Bubbles – Een week uit het leven van een topadvocate – tegelijkertijd dacht ik na over een carrièreswitch. Mijn fysiotherapeut raadde mij aan om boswachter te worden. Nu, een jaar later, ben ik geen boswachter maar een rijksambtenaar.

Share this article

Author


Anna is een idealist, moeder en control freak. Na 24 jaar als advocaat gewerkt te hebben heeft zij een carrièreswitch gemaakt naar de overheid. Zij is rijksambtenaar bij het Ministerie van Sociale Zaken en werkt mee aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Zij woont in Den Haag, de stad die haar mede tot haar verhalen heeft geïnspireerd en beleeft elke dag haar kleine Haagsche wonders.

Comments