Business & Bubbles

FEB.27th Corporate

Author

Arbeidsovereenkomst tekenen? Een checklist!

Waar moet je op letten?

Na een uitgebreide en soms lange sollicitatieprocedure krijg je eindelijk de verlossende woorden te horen: we willen je graag een arbeidsovereenkomst aanbieden. En je denkt: hoera, het is zover. En dan moet je nog even opletten want je krijgt een schriftelijke arbeidsovereenkomst aangeboden die je geacht wordt te ondertekenen.

Moet je de voorwaarden zonder meer accepteren of heb je nog onderhandelingsruimte? En dan heb ik het niet over het salaris, maar over de resterende niet zo kleine lettertjes. Jouw onderhandelingspositie hangt af van de  vraag hoe graag jij de baan wilt en hoe graag het bedrijf je wil hebben. Als je meerdere opties hebt en een dijk van een cv dan is het duidelijk dat je wat meer kunt eisen dan in een situatie waarin sprake is van enorme concurrentie. Ik ga er hierbij vanuit dat je in ieder geval ruimte hebt om over de onredelijke voorwaarden in de arbeidsovereenkomst te onderhandelen.

Stap 1: arbeidsovereenkomst in de vrije sector of cao?

Check of er op je arbeidsovereenkomst een cao van toepassing is, meestal wordt dit in de arbeidsovereenkomst zelf vermeld. Als er een cao van toepassing is dan gelden de specifieke voorwaarden van deze cao en dient de werkgever een exemplaar van de cao aan je te verstrekken.

De volgende stappen zijn van toepassing in een cao-loze branche.

Stap 2: arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd?

Afhankelijk van je arbeidsmarktpositie zal je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd worden aangeboden. Voor veel starters geldt dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zal worden aangeboden. De huidige wettelijke regeling staat 3 contracten voor bepaalde tijd toe in een periode van maximaal 2 jaar.

Stap 3: de proeftijd

In een arbeidsovereenkomst tot 6 maanden mag geen proeftijd worden opgenomen. In een arbeidsovereenkomst met een tijdelijke duur van meer dan 6 maanden tot 2 jaar is de maximale proeftijd 1 maand. Voor arbeidsovereenkomst langer dan 2 jaar en onbepaalde tijd geldt een maximale proeftijd van 2 maanden.

Stap 4: vakantiedagen

Niet onbelangrijk: hoeveel vakantiedagen krijg je? De wettelijke regeling luidt dat je op minimaal 20 werkdagen per jaar recht hebt bij een volledige werkweek. Dat wil zeggen 4 weken. Ja, dat is heel erg weinig. Doorgaans kom je in de vrije dienstensector uit op 23 tot 25 werkdagen.

Stap 5: regeling bij arbeidsongeschiktheid

De gedragsregels bij ziekte zijn meestal opgenomen in een arbeidsvoorwaardenregeling, controleer dan ook altijd de aanvullende regelingen die in de arbeidsovereenkomst worden vermeld.

Een belangrijk punt om op te letten is de loondoorbetaling bij ziekte. Is dit 100% of een lager percentage? De wettelijke regeling geeft aan dat de werkgever minimaal 70% van het loon moet betalen gedurende maximaal 2 jaar. Het is dus niet altijd vanzelfsprekend dat je bij ziekte je volledige salaris krijgt doorbetaald.

Stap 6: concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is elk beding die je belemmert om op zekere wijze werkzaam te zijn na het einde van de arbeidsovereenkomst. Daaronder vallen ook de zogenoemde relatiebedingen, deze verbieden je voor relaties of klanten van de werkgever werkzaam te zijn.

Je kunt in ieder geval protesteren tegen een concurrentiebeding van langer dan 1 jaar. Dat wordt namelijk slechts in zeer beperkte gevallen toegestaan.

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een concurrentiebeding niet toegestaan. Hierop is echter een uitzondering dat dit wel mogelijk is als in het beding in de arbeidsovereenkomst een  motivering wordt opgenomen waaruit blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Vele concurrentiebedingen in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd voldoen hier niet aan omdat doorgaans hetzelfde model arbeidsovereenkomst wordt gebruikt voor bepaalde en onbepaalde tijd.

Stap 7: geheimhoudingsbeding

Het overtreden van een geheimhoudingsbeding kan leiden tot een ontslag op staande voet en is zelfs strafbaar gesteld. Check dus goed wat onder je geheimhoudingsbeding valt en wat niet.

Stap 8: opzegging

De wettelijke regeling van de opzegtermijn geeft aan dat deze voor de werknemer 1 maand bedraagt.  De opzegtermijn voor de werknemer kan worden verlengd maar dan moet de opzegtermijn voor de werkgever het dubbele bedragen.

Even opletten is het bij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Als er geen tussentijds opzegbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst dan houdt dit in dat je als werknemer, en ook als werkgever, de arbeidsovereenkomst niet tussentijds mag opzeggen. Doe je dit toch dan kan de werkgever schadevergoeding van je vorderen die neerkomt op het loon over de resterende duur van de arbeidsovereenkomst.

Ondanks de euforie van je nieuwe werkkring is het aan te raden om de arbeidsovereenkomst goed te controleren zodat je niet vastzit aan een onredelijk contract en hierdoor beperkt wordt in je verdere arbeidskeuzes en carrière.

Check-check-dubbelcheck die arbeidsovereenkomst!

Corporate


#career #sollicitatie

Read more articles

Goals

AUG.17th Annelieke Baardslag

Je kunt je cv met verschillende kleuren pimpen, zoals deze kwasten.

Pimp je cv

Ben je de lay-out van je cv zat? Of wil je het solliciteren over een andere boeg gooien? Begin dan eens met het uiterlijk van je cv. Wie heeft ooit bedacht dat het een ziel- en kleurloze opsomming moet zijn van je vaardigheden en ervaringen? Bestaan er cv wetten? Volgens mij niet.

Corporate

SEP.15th Annelieke Baardslag

Vrouw die de uitstraling van een leider heeft.

Zo word je een leider in één dag

Sommige mensen zijn geboren leiders, anderen hebben meer begeleiding of sturing nodig. Daarom verschijnen er miljoenen managementboeken op de markt om je op weg te helpen in je rol als leider. Of seminars zoals die van dr. Ben Tiggelaar: Leiderschap in één dag.

Share this article

Author


Anna is een idealist, moeder en control freak. Na 24 jaar als advocaat gewerkt te hebben heeft zij een carrièreswitch gemaakt naar de overheid. Zij is rijksambtenaar bij het Ministerie van Sociale Zaken en werkt mee aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Zij woont in Den Haag, de stad die haar mede tot haar verhalen heeft geïnspireerd en beleeft elke dag haar kleine Haagsche wonders.

Comments